Designil PDPA Thailand

Popup สำหรับขอ Consent ที่รองรับความต้องการของ PDPA มีระบบจัดการคุกกี้อย่างเป็นระบบ และสามารถขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะเก็บข้อมูล


DesignilCode 400+ active installations Tested with 5.6.5 Updated 7 months ago

PDPA Consent for Thailand

PDPA Consent allows you to notify to the user to accept privacy terms. Comply with…


Apinan Woratrakun 400+ active installations Tested with 5.4.7 Updated 1 year ago

Cookie Wow PDPA Banner

สร้างคุ้กกี้ป๊อปอัพบนเว็บไซต์เพื่อขอความยินยอมให้ถูกต้องตาม PDPA Thailand มีระบบสแกนและติดตามอย่างอัตโนมัติ เริ่มต้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


Cookie Wow 30+ active installations Tested with 5.7.3 Updated 3 months ago