StatusMC

Wyświetla informacje odnośnie serwera bukkit poprzez JSONAPI.//Its shows server status via JsonAPI Plugin.


sync667 - sync667@gmail.com 10+ active installations Tested with 3.4.2 Updated 11 years ago